top of page
Van Heek Fabriek Enschede voor Twentse Fondsen

Stichting Het Hoedemakerfonds

24-Boekelose-stoombleekerij.jpg

Wie wij zijn

Al meer dan 200 jaar ondersteunt het Hoedemakerfonds 'behoeftige' instanties en culturele evenementen in de gemeente Enschede. Ook nazaten van de erfgenamen van de oprichter, de heer Herman Hoedemaker, kunnen een aanvraag indienen.Stichting Het Hoedemakerfonds werd in 1814 opgericht na het overlijden van de heer Herman Hoedemaker (1733 - 1813), een betrokken inwoner van de stad Enschede. Het huidige Hoedemakerplein is naar hem vernoemd en het weiland 'de Brammeler' (thans de Brammelerstraat) was ruim 100 jaar lang - van 1803 tot 1909 - in het bezit van de heer Hoedemaker en na zijn overlijden in het bezit van het fonds. Herman Hoedemaker stierf ongehuwd en kinderloos. Bij testament liet hij zijn vermogen na aan Stichting Het Hoedemakerfonds. 

Herman Hoedemaker stelde dat het fonds diende ter ondersteuning van:

  1. zijn familieleden (de nazaten van zijn broer en drie zusters),

  2. eventuele behoeftigen in Enschede, of

  3. culturele projecten in de gemeente Enschede.

Inmiddels is de familie Hoedemaker uitgestorven, echter er zijn bijna 10.000 nazaten van de erfgenamen; de broer en drie zusters Hoedemaker. Als u een voorouder hebt die geboren is voor 1870 met een van de familienamen hier genoemd, dan is het mogelijk dat u nazaat bent van een van de erfgenamen. U maakt dan aanspraak op ondersteuning door Stichting Het Hoedemakerfonds.

Lees hier wie er gerechtigden zijn.

bottom of page