top of page

Uw aanvraag

Gids: Hoe dient u een aanvraag in ?

 

Stichting Het Hoedemakerfonds werd in 1814 opgericht te Enschede na het overlijden van Herman Hoedemaker. Per testament liet Herman Hoedemaker zijn vermogen na aan het Hoedemakerfonds, waarin hij o.a. bepaalde dat zijn erfgenamen, de nazaten van zijn broer en drie zusters, aanspraak konden maken op ondersteuning door het fonds. In lijn met zijn laatste wensen, bepalen de statuten van het Hoedemakerfonds dat het fonds dient voor:

 1. Het opleiden of opvoeden van familieleden (nazaten van de erfgenamen),

 2. Het ondersteunen van eventuele behoeftigen in de gemeente Enschede,

 3. Het ondersteunen van culturele projecten binnen de gemeente Enschede.

 

Het Hoedemakerfonds stelt jaarlijks kleine bedragen beschikbaar ter ondersteuning van de gerechtigden van het fonds. Ieder najaar beslist het Bestuur over de hoogte van de toe te wijzen fondsen. Aanvragers kunnen éénmaal per 5 jaar een aanvraag indienen. Indien u in aanmerking wilt komen voor ondersteuning door het fonds, dient uw aanvraag onder één van de bovenstaande drie categorieën te vallen. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Uw aanvraag dient de volgende informatie te bevatten om door het Bestuur in

overweging te worden genomen:

 1. Geef uw volledige naam en geboortejaar op, met een kopie identiteitsbewijs.

 2. Uitsluitend indien u afstamt van de erven van Herman Hoedemaker, geef de volledige namen en het geboortejaar van uw voorouders op, die naar uw mening nazaat zijn van de erfgenamen van Herman Hoedemaker.

 3. Geef uw woonadres, telefoonnummer en uw emailadres op.

 4. Geef uw bankrekening nummer en de tenaamstelling op.

 5. Beschrijf waarom u een aanvraag indient bij het fonds. Verstrek hierbij zoveel mogelijk gegevens over uw (financiële) situatie en onderbouw dit met ondersteunende documenten.

 6. Geef aan de hand van een budget duidelijk aan hoeveel ondersteuning u verzoekt.

Aanvragen donaties van het Hoedemakerfonds

  Dank voor het insturen van uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  bottom of page